שירותי סיעוד


עובד סיעודי

סיעוד עדכונים

בנק ישראל מתריע ההוצאה על סיעוד קשישים תגדל ב-30% עד 2019 

ההוצאה על קשישים תגדל ב-30% עד 2019 
קשישים. שיעור ההוצאה הפרטית גבוה ביחס למדינות 
כך עולה מקטע מדוח של בנק ישראל בנושא מערך השירותים הציבוריים לטיפול בקשישים  הדוח מתריע מפני מערכת ציבורית ללא פיקוח מתואם שתביא להגדלת אי-השוויון בצריכת שירותי הסיעוד 

כחלון מעביר חוק שהעדכון האחרות בקצבה לא יפגע במקבלי הקצבה

קשישים מקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה לא יפגעו בשל עדכון ריאלי של קצבאות הזקנה, שגרם עד כה לכך שהם איבדו את זכאותם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. כך עולה מהצעת חוק שהגיש השר לשירותים חברתיים משה כחלון לוועדת השרים לחקיקה ואושרה היום על ידה.

ברוכים הבאים לאתר שירותי סיעוד  בנושא זכאות שירותי סיעוד מטעם המדינה.

מי זכאי לגמלת סיעוד, מבחנים ודרישות הביטוח הלאומי בנושא סיעוד, מה כולל טיפול סיעודי.
מתי נדרש  עובד זר סיעודי מהם הקרוטריונים של המדינה בהגדרת מצב סיעודי
מהם היתרונות של חברות סיעוד פרטיות וכיצד להגיש טופס בקשה ל עובד זר סיעודי ועוד.

סיעוד - שירותי סיעוד 

שירותי סיעוד לקשישים נועדו להקל ולשפר את רמת התפקוד היומיומי והניידות של המטופל. 

טיפול סיעודי איכותי יתייחס למכלול הנתונים והמגבלות של המטופל יעניק מטרייה של שירותים 

שונים ומגוונים אשר יאפשרו לקשיש להמשיך לחיות את חייו בכבוד ולקבל את הטיפול והתמיכה הרפואית 

לו הוא זקוק ברמה היומיומית במישור הפיזי והפסיכולוגי להמשך לחצו

עזרה בניידות, עזרה ברחצה,החלפת חיתולים
, הלבשה הפשטה, החלפת עירויים

תחזוקת הבית, בישול, הבאת תרופות, ליווי חברתי,
ליווי למרכזי יום

ניהול ותחזוקת משק הבית, עריכת קניות, ניקוי הבית, כביסה

ליווי קבוע לרופאים המומחים השונים כשמדובר על ביטוח סיעוד פרטי 

השעות הן בהתאם לתשלום ולסיכום בין הצדדים.

זכרו - כשמדובר בשירותי סיעוד מטעם ביטוח לאומי השעות מוגבלות ונקבעות הל פי מבחן התלות הקשוח של הביטוח הלאומי הבודק את רמת התפקוד, העצמאות הפיזית והקוגניטיבית של הטוען להשתתפות המדינה 

הנוסף סיעוד מטעם המדינה נקבע על פי רמת ההכנסה של דורש הסיעוד.

שירותי סיעוד פרטיים נועדו לספק וליצור מצב של טיפול רציף ומקיף ע"י 

מכלול שירותים משלימים ומקיפיםהן בצדדי התפקוד היומיומי 

והן בשירותים הרפואיים הנקודתיים להם זקוק הקשיש.

חברות סיעוד באות לענות על המצב הנוצר כיום שבו הקשי/ש מטופל ע"י המדינה.

חסר שירות איכותי ורציף, שכן, שירות סיעודי ממשלתי 

לוקה לרוב בחוסר רצף טיפולי וזמן המוגבל לקריטריונים קשיחים.

בכינוס בוועדת הכנסת :

זוריאן רדומיסלבסקי, גריאטר ראשי בקופת חולים מאוחדת: "יש יותר מ-144 אלף חולים סיעודיים לעומת 34 אלף מטפלים זרים. את המטפל לא מעניינת בריאות הקשיש כמו השאיפה למצוא מקום נוח לעבודתו". אסנת זיו מעמותת קו לעובד: "יש לאפשר למטפלים הזרים תנאי העסקה הוגנים. הם בסך-הכל מממשים את חופש העיסוק ומחפשים מקום עבודה הולם. זו זכותם".

לנושא עובדים  זרים וזכאות לעובד זר לחצו כאן


כדאי וחשוב לדעת: 

1. בשל החלת מבחני הכנסה 15% מהקשישים אינם זכאים ואינם מקבלים סיוע טיפולי כלל.

בנוסף 6% מקבלים רק מחצית מהסיוע הסיעודי!

30% מהמאושפזים הסיעודיים אינם מקבלים כל סיוע מהמדינה! 


2. כ70% מהמאושפזים במחלקות הפנימיות הם חולים שגילם יותר מ 65 שנה, כ35% מבוגרים מגיל 80 ומעלה

רובם גם סובלים מירידה בתפקוד הפיזי והמנטאלי. עקב כך תהליך ההחלמה מסובך וממושך יותר 

ומצריך טיפול רפואי ומעקב מורכבים, כולל אנשי מקצועות הסיעוד, השיקום והפרא רפואה האחרים 

שהכרחיים לתהליך החזרה לתפקוד.


3. מספר הקשישים (מעל גיל 65) בישראל, שיעורם באוכלוסייה ושיעורם-באוכלוסייה של הקשישים מאוד (מעל גיל 80) בישראל עלו מאוד מאז שנות ה-70, ועל פי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם צפויים להמשיך לעלות במהירות בעתיד (לוח 1). עליית שיעור הקשישים באוכלוסייה באה לידי ביטוי גם בגידול "יחס התלות" – יחסה של אוכלוסיית הקשישים לאוכלוסייה בגילי העבודה (64-20) – ובגידול שיעורם של בני 65 ומעלה הסובלים ממגבלות גופניות המפריעות להם בביצוע פעולות יום-יומיות. הזדקנות האוכלוסייה הגדילה את הביקוש לשירותים הציבוריים והפרטיים לטיפול בקשישים ולשירותי הבריאות. הביקוש לשירותים אלה צפוי להתרחב ביתר שאת בעתיד, ולהגדיל את ההוצאות הציבוריות והפרטיות בגינם, מסיבות שהשפעתן צפויה להתעצם: שיעורם-באוכלוסייה של הקשישים ושל הקשישים המוגבלים בביצוע פעולות יום-יומיות יעלה, יתעצמו המגמות הכלכליות והחברתיות המפחיתות מיכולתם של בני משפחה לשמש מטפלים עיקריים, ותעלה רמת החיים – ולכן גם הדרישה לעליית איכותם של שירותי הטיפול הממושך בקשישים.

סיעוד - שירותי סיעוד